Thai Yoga Massage beginner’s @ Omshanti Yoga (Granollers | Barcelona) May 19th to 30th, 2017 With Pau Castellsagué & Friends ___________________________________________ Beginner’s 12 day course | Sunshine Network Thai Yoga Massage is transformative experience. A deep revolution on the way we move, interact, communicate and specially… the way we touch. The main ingredients of this 12 day program will be Vipassana Meditation, Hatha/Vinyasa Yoga, Bhakti Yoga, AcroYoga and of course lots of Thai Yoga Massage. The structure and method of this course was created by Asokananda, the first westerner to write about Thai Massage in english/german. Asoka’s dedication, study and curiosity has been of great importance for the Northern Style of Thai Massage to expand limitless through the globe. He’s main teachers Chayuth and Pischest are the two thai masters behind everything we will share in this class. Today, Pichest is still teaching his unique and precise Static style with a strong emphasis on the principles of touch, body position and the use of gravity. Chayuth’s Dynamic approach, based on releasing tension through movement, rocking techinques and harmonic waves is the perfect complement to achieve relaxation, integration and flow. The combination of this two pillars of the northern style of thai massage offers a holistic experience, a co-created Sacred Dance, a journey of mindfulness, balancing energy physically and emotionally with the ultimate goal of opening the heart for both, giver and receiver. The facilitator: Pau started his spiritual journey in 2005 with his first trip to India that became a life-changing experience. He quit his job and his career as a journalist to study Yoga and together with his brother Wari and his sister Mireia they created the Omshanti Yoga Studio and later on the Barcelona Yoga Conference. Yoga was a the real inner revolution… AcroYoga and Thai Massage came along as a natural harmonic step. AcroYoga has been the cathalizer, the explosion, the rEvolution allowing him to travel the world offering workshops, retreats, Immersions and Teacher Trainnings. Along the years his passion for Thai Massage has repetedly brought him to the Lahu Village (northern Thailand) and the Sunshine House (Evia, Greece) and finally he has been officially authorized as a teacher of the Sunshine Network Thai Massage School. Now it’s time to share this beauty with everyone :) Daily Program: Day by day we will travel from toes to head combining visual demostrations, theory and lots of practice. Day 1: Arrival, dinner and opening circle Day 2: Introduction, Principles & Feet Day 3: Energy lines Day 4: Single leg exercises Day 5: Side position Day 6: Stomach, Chest, Arms, Hands Day 7: Practice Day Day 8: Back Position Day 9: Sitting position – shoulders, neck and head | Face Day 10: Practice Day Day 11: Full Massage Celebration Day 12: Therapy/Herbal Compresses Daily Rhythm 6am – 8.30am: Meditation & Yoga 8.30am – 10am: Hearty Breakfast 10am – 1.30pm: Thai Massage 1 1.30pm – 4.00pm: Lunch & Siesta 4.00pm – 6.30pm: Thai Massage 2 6.30pm – 7.30pm: Acroyoga / Sauna 7.30pm – 8.30pm Dinner 8.30pm – 9.30pm: Bhakti Yoga & more 10pm: Mouna – Silence Pricing: This course is residential and the price includes three meals, accommodation and the thai massage manual. We have three diferent options for accommodation: Shared rooms (4 to 8 beds x room): 950€ Private double room: 1200€ Upon completion of the course students will receive a certificate of attendance from the International Society of Thai Yoga Massage (Sunshine Network). The course is open for complete beginners, repeaters and advanced students, as well as bodyworkers of other therapies. Arrival: May 19th 4pm – Dinner + Openning Circle. Departure: May 30th after lunch Space is limited!! Registration necessary!! Info & registration: paucaste@gmail.com .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. CATALÀ Thai Yoga Massage | Curs de 12 dies a OmshantiYoga (Granollers | Barcelona) Del 19 al 30 de Maig de 2017 Amb Pau Castellsagué & amics El Massatge Taliandès és una experiència transformadora. Una profunda revolució de com ens movem, interactuem, comuniquem i especialment la forma en què contactem o toquem. Els principals ingredients d’aquest curs de 12 dies són la meditació Vipassana, Hatha/Vinyasa Ioga, Bhakti Yoga, AcroYoga i moltíssim Massatge Thai. L’estructura i el mètode d’aquest curs va ser creada per Asokananda, la primera persona que va escriure un llibre sobre Massatge Thai en anglès i alemany. La seva dedicació, la seva curiositat i el seu incansable estudi d’aquest art ha estat de gran importància per a la expansió arreu del món de la línia de massatge del Nord de Thailandia. Tot el que veurem durant aquest seminari prové de dos grans mestres nascuts a Chiang Mai: Chayuth Prasith i Pischest Boontume. Encara avui, Pichest continua ensenyant el seu particular estil de massatge Estàtic (Precisió, Estabilitat, Posició adequada del cos i un clar èmfasi en l’ús de la Força de la Gravetat). Chayuth va deixar el seu cos ja fa poc menys de 10 anys. El seu massatge d’estil Dinàmic es caracteritzava per tenir onades de moviment. Rocking, Harmomics, balanceig, rebots, sacseig… relaxar a través d’onades, integrar i ajudar a fer fluïr a través del ritme I el moviment. La combinació d’aquests dos pilars del Massatge Tailandès del Nord ens condueix a una experiència holística, a una Dansa Sagrada, un excursió de consciència que ens acosta a un equilibri físic i emocional i finalment, com a objectiu primordial … ens porta tant al terapeuta com el pacient al moment present, aquest instant… Aquest espai on el cos es relaxa, la ment descansa i el Cor s’obre. El facilitador: El Pau va començar la seva aventura spiritual l’any 2005 amb el seu primer viatge a l’Índia que va resultar en uns transformació radical a la seva vida. Enrere va quedar la seva carrera com a periodista de ràdio per dedicar tota la seva atenció a estudiar Ioga i conjuntament amb el seu germà Wari i la seva germana Mireia donar a llum el projecte d’OmshantiYoga I uns anys més tard, la Barcelona Yoga Conference. El Yoga va ser una veritable revolució interior. Després, de forma harmònica i natural, van arribar l’AcroYoga i el Massatge Tailandès. AcroYoga ha estat el catalitzador, l’explosió de colors que ha permès a en Pau viatjar, descubrir, créixer. Els últims anys s’han omplert de classes, cursos, recessos, immersions i tot tipus d’events arreu del món. Els darrers anys l’enfoc s’ha adreçat únicament al Massatge Tailandès. Amb múltiples visites al Lahu Village (Northern Thailand) I a la Sunshine House (Evia, Grècia). Després de ser autoritzat com a professor de la Sunshine Network Thai Massage School és el moment de compartir amb tots els racons del planeta la bellesa i la llum d’aquesta pràctica ancestral. Programa dia a dia: Aquest massatge recorre tot el cos … de cap a peus. Cada dia hi haurà demostracions visuals, teoria i molta pràctica: Dia 1: Arribada, sopar i cercle d’obertura Dia 2: Introducció, Principis I peus Dia 3: Línies energètiques Dia 4: Exercicis amb una cama Dia 5: Posició de costat Dia 6: Panxa, pit, braços I mans. Dia 7: Dia de Pràctica Dia 8: Posició panxa a terra Dia 9: Posició Assegut – espatlles, coll i cap | Cara Dia 10: Dia de pràctica Dia 11: Celebració amb Massatge complet Dia 12: Teràpia / Herbal compresses Ritme diari: 06:00-08:30: Meditació Vipassana & Ioga 08:30-10:00: Esmorzar 10:00 – 1.30pm: Thai Massage 1 1.30pm – 4.00pm: Dinar & Siesta 4.00pm – 6.30pm: Thai Massage 2 6.30pm – 7.30pm: AcroYoga / Sauna 7.30pm – 8.30pm Sopar 8.30pm – 9.30pm: Bhakti Ioga & more 10pm: Mouna – Silenci Preu del curs: Aquest és un curs residencial i el preu inclou tres àpats al dia, l’allotjament i el manual de massatge tailandès Oferim tres opcions per a l’allotjament: Habitació compartida (entre 4 i 8 llits x habitació): 950 € Habitació doble: 1200 € Complentant aquest curs cada alumne rebrà un certificat oficial de la International Society of Thai Ioga Massage (Sunshine Network) És curs és bilingüe i serà ofert en anglès i castellà/català. Arrivada: 19 de Maig, 16h – Sopar i cercle d’obertura. Comiats: 30 de Maig, a ben dinat. Espai limitat !! Reserva el teu lloc !! + Info i inscripcions: paucaste@gmail.com Omshantiii .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- CASTELLANO Thai Yoga Massage | Curso de 12 dias en OmshantiYoga (Granollers | Barcelona) Del 19 al 30 de Mayo de 2017. Con Pau Castellsagué & amig@s ___________________________________________ El Masaje Taliandés es una experiencia transformadora. Una profunda revolución en la manera en como nos movemos, interactuamos, comunicamos y especialmente la forma en que contactamos. Los principales ingredientes de este curso de 12 días son la meditación Vipassana, Hatha/Vinyasa Yoga, Bhakti Yoga, AcroYoga y muchisisisimo Thai Massage. La estructura y el método de este curso fue creada por Asokananda, la primera persona que escribió un libro sobre Thai Massage en Inglés/alemán. Su dedicación, su curiosidad y su incansable estudio de este arte ha sido de gran importancia para la expansion por todo el mundo del Masaje del Norte de Tailandia. Todo lo que veremos durante este seminario viene de dos grandes maestros de Chiang Mai: Chayuth Prasith y Pischest Boontume. Todavia hoy, Pichest sigue enseñando su estilo únco de masaje Estático (Precisión, Estabilidad, Posición del cuerpo y un claro énfasis en el uso de la Fuerza de la Gravedad). Chayuth dejó su cuerpo ya hace ocho años. Su masaje se caracterizaba de mucho movimiento y tenia un enfoque muy Dinámico (Rocking, Harmomics, mecer, relajar a través de olas, integrar y hacer que la energia fluya a través del movimiento). La combinación de estos dos pilares del Masaje Tailandés del Norte nos conduce a una experiencia holística, a una Danza Sagrada, una excursion de conciencia, equilibrio en el cuerpo físico y en el emocional y finalmente, como objetivo primordial… nos lleva tanto al terapeuta como el paciente a abrir nuestros corazones. El facilitador: Pau empezó su sendero spiritual en 2005 con su primer viaje a India que resultó en un cambio de vida radical. Atrás quedó su larga carrera como periodista de radio para centrar toda su atención en estudiar Yoga y conjuntamente con su hermano Wari y su hermana Mireia nació el proyecto de Omshanti Yoga, un centro de retiros a media hora de Barcelona. Yoga fue una verdadera revolución interior. Luego, de forma armónica y natural, llegaron AcroYoga y el Masaje Tailandés. AcroYoga ha sido el catalizador, la explosion de colores que ha permitido a Pau viajar, descurbir, crecer. Los ultimos años se han llenado de clases, cursos, retiros, immersions y profesorados de AcroYoga. El Masaje siempre estuvo presente. Con multiples visitas al Lahu Village (Northern Thailand) y a la Sunshine House (Evia, Grecia). Tras ser autorizado como professor de la Sunshine Network Thai Massage School es el momento de compartir con todos los rincones del planeta la belleza y la luz de esta práctica ancestral. Programa dia a dia: Este masaje recorre todo el cuerpo… de pies a cabeza. Cada dia habrá demostraciones visuales, teoria y mucha práctica: Dia 1: LLegada, cena y círculo de apertura Dia 2: Introducción, Principios del Thai y pies Dia 3: Líneas energéticas Dia 4: Ejercicios con una pierna Dia 5: Posición de Lado Dia 6: Barriga, Pecho, Brazos y Manos Dia 7: Dia de Práctica Dia 8: Posición Boca abajo Dia 9: Posición Sentado – hombros, cuello y cabeza | Cara Dia 10: Dia de Práctica Dia 11: Celebración con Masaje completo Dia 12: Terápia/ Herbal Compresses Ritmo diario: 6.00am – 8.30am: Meditación Vipassana & Yoga 8.30am – 10.00am: Desayuno 10am – 1.30pm: Thai Massage sesión 1 1.30pm – 4.00pm: Comida & Siesta 4.00pm – 6.30pm: Thai Massage sesión 2 6.30pm – 7.30pm: Acroyoga / Qi Gong / Sauna de vapor 7.30pm – 8.30pm Cena 8.30pm – 9.30pm: Bhakti Yoga & otras cositas 10pm: Mouna – Silencio Precio del curso: Este es un curso residencial y el precio incluye tres comidas al día, el alojamiento y el manual de masaje tailandés Ofrecemos tres opciones para el alojamiento: Habitacion compartida (de 4 a 8 camas x habitación): 950€ Habitación doble: 1200€ Al completar este curso cada alumno recibirá un Certificado oficial de la International Society of Thai Yoga Massage (Sunshine Network) Es curso es bilingue y será ofrecido en inglés y castellano. Llegada: 19 de Mayo, 16h – Cena y apertura. Despedida: 30 de Mayo después de comer. Espacio limitado !! Reserva tu sitio lo antes posible!! + Info e inscripciones: paucaste@gmail.com Omshantiii